من ساعت خوابم رو با آمریکا تنظیم کردم !فقط مونده درسم رو تموم کنم، ویزا بگیرم، دانشگا قبول شم ،پذیرش بگیرم، پول در بیارم و بلیت بخرمو برم !


همین :|